การตั้งครรภ์นอกมดลูก

อย่างไรก็ตาม เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ให้การสะท้อนเสียงได้ไม่ดี คือ เนื้อเยื่อที่มีอากาศอยู่มาก เช่น ปอดและลำไส้ที่พองตัว กระดูก และในคนอ้วน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นข้อจำกัดในการตรวจโรคด้วยอัลตราซาวด์ วัตถุประสงค์ของการตรวจอัลตราซาวด์ ใช้ตรวจการตั้งครรภ์ การตรวจอัลตราซาวด์นั้นมีประโยชน์ต่อการตรวจครรภ์หลายอย่างตั้งแต่การใช้เพื่อตรวจการตั้งครรภ์

คำนวณวันคลอด ดูเพศของลูก ดูว่าเป็นลูกแฝดหรือไม่ ดูขนาดของทารกในครรภ์ ปริมาณน้ำคร่ำ ตำแหน่งของรก ดูว่าเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือไม่ รวมถึงใช้ตรวจปัญหาในขณะตั้งครรภ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ความพิการแต่กำเนิด ความผิดปกติของทารก ทารกไม่กลับหัว ฯลฯ ส่วนภาวะคลอดก่อนกำหนด แพทย์อาจใช้เครื่องมือนี้ช่วยประเมินน้ำหนักตัวของทารกได้ด้วย
ใช้ตรวจวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยภาวะผิดปกติที่กระทบต่ออวัยวะและเนื้อเยื่ออ่อนภายในร่างกายจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นดวงตา ต่อมไทรอยด์ หัวใจ หลอดเลือด ตับ ถุงน้ำดี ม้าม ตับอ่อน ไต กระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ ลูกอัณฑะ และเต้านม สามารถทำได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ (แต่จะมีข้อจำกัดต่อการวินิฉัยบริเวณกระดูกที่มีความหนาแน่น หรือส่วนของนร่างกายที่ประกอบไปด้วยอากาศหรือก๊าซ เช่น ปอด ลำไส้ ซึ่งอาจทำได้ไม่ดีนัก)
ใช้ตรวจหาดูหรือตรวจความผิดปกติทั่ว ๆ ไป เช่น นิ่วในไต, นิ่วในถุงน้ำดี, ก้อนเนื้อในตับ, การอุดตัน โป่ง หรือขอดของเส้นเลือดดำ/เส้นเลือดแดง ฯลฯ รวมถึงใช้ดูจังหวะการเต้น การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ และเส้นเลือดแดงส่วนต้น ดูเอ็น ดูกล้ามเนื้อ ดูสมองเด็กแรกเกิดถึง 1 ขวบ เป็นต้น
ใช้ตรวจอวัยวะที่สงสัยเพื่อการวินิจฉัยโรคและการรักษา การวินิจฉัยภาวะผิดปกติที่กระทบต่ออวัยวะและเนื้อเยื่ออ่อนภายในร่างกายจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นดวงตา ต่อมไทรอยด์ หัวใจ หลอดเลือด ตับ ถุงน้ำดี ม้าม ตับอ่อน ไต กระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ ลูกอัณฑะ และเต้านม สามารถทำได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ (แต่จะมีข้อจำกัดต่อการวินิฉัยบริเวณกระดูกที่มีความหนาแน่น หรือส่วนของนร่างกายที่ประกอบไปด้วยอากาศหรือก๊าซ เช่น ปอด ลำไส้ ซึ่งอาจทำได้ไม่ดีนัก)
ใช้ตรวจเพื่อยืนยันกับการตรวจอื่น ๆ เช่น ยืนยันว่าพบก้อนเนื้อ และก้อนเนื้อที่พบเป็นก้อนเนื้อประเภท เป็นส่วนของอวัยวะใด หรือติดต่อกับอวัยวะใด
ใช้ตรวจติดตามดูความเปลี่ยนของรอยโรค
ใช้ในกระบวนการทางการแพทย์ เช่น การตัดชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้ความระมัดระวัง อาจต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์เข้ามาช่วยเพื่อช่วยให้แพทย์ได้เห็นภาพอวัยวะบริเวณนั้น ๆ และดำเนินการตัดเนื้อเยื่อได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
ใช้บำบัดรักษาโรค บางครั้งเครื่องอัลตราซาวด์อาจนำมาใช้ในหน่วยงานของเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกายภาพบำบัด หรือใช้ในการตรวจและรักษาเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสีย

Comments are closed.