การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระบบคลาวด์

นายกั ณ ณ พัทธกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรราว 12 ล้านคนอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีตลาดที่มีศักยภาพมากสำหรับการให้บริการดังกล่าวในสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถได้รับการแต่งตั้งออนไลน์สำหรับบริการและชำระเงินโดยใช้แอปพลิเคชันการชำระเงิน MyMo จากธนาคารออมสิน Kannaphat กล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

จะได้รับการจัดส่งทางออนไลน์ภายใน 24 ชั่วโมง มร. Passanan Chamusri ผู้นำแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ของออราเคิลคอร์ป (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัท ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านกำลังแรงงาน 4.0 โดยยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ทั่วโลกรวมทั้งกรณีต่างๆที่มีการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระบบคลาวด์ โปรแกรม Oracle Cloud ยังเน้นการแข่งขันเพื่อช่วยให้การศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรแรงงาน 4.0 เริ่มจากช่วงที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นปีที่มีการศึกษากรณีเริ่มต้นขึ้นจริง

Comments are closed.