ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของโลก

อิสตันบูลชอบวาดภาพตัวเองว่าเป็นเมืองที่คร่อมอยู่สองทวีป สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือทางเมืองคร่อมระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ที่พอกและพับตัวเองให้เป็นธรรมชาติมากกว่าที่ใดในโลก การก่อสร้างโดยอาณาจักรต่อเนื่องจากไบแซนไทน์ถึงคอนสแตนติโนเปิลไปจนถึงตุรกีสมัยใหม่ได้ยกมรดกให้อิสตันบูลเป็นเส้นขอบฟ้าซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ทันทีซึ่งรวมองค์ประกอบจากทุกยุค

ในส่วนสำคัญทางประวัติศาสตร์ของ Hagia Sophia ที่มีชื่อเสียง Hippodrome Circus ยุคไบเซนไทน์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวัง Topkapi ของ Ottoman Empire ซึ่งมีสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งพนักงานของโมเสส ล้อมรอบมันทั้งหมดเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองสมัยใหม่ที่มีการรับประทานอาหารชั้นยอดหอศิลป์และสถาปัตยกรรมที่ทำให้อิสตันบูลเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของโลก

Comments are closed.