Month: September 2018

แสดงความยาวของเทเลโมเรียลที่แตกต่างกัน

การศึกษาก่อนหน้านี้ทีมงานไม่พบความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างความแข็งแรงในการจับยึดกับความยาวของเทลอมเมอร์ อย่างไรก็ตามผู้ที่มี telomeres สั้นที่สุดมีแนวโน้มที่จะลดการทำงานของร่างกายลง แม้ว่าชายและหญิงมีความยาว telomere เฉลี่ยแตกต่างกันเช่นเดียวกับคนจากประเทศต่างๆการค้นพบนี้พบได้ทั่วไปในทุกเพศอายุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และน้ำหนัก Read more… »