Category: travel news

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ

ว่ากันว่า…หากอยากมาดูต้นโพธิ์ต้นแรกของเมืองไทยต้องมาดูที่อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เพราะเป็นต้นโพธิ์ในตำนานที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี และเป็นกิ่งโพธิ์จากต้นโพธิ์ต้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงประทับบำเพ็ญธรรมจนสำเร็จตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าสืบต่อกันว่าในอดีตพระเจ้าทวานัมปะยะดิษฐ์ เจ้าผู้ครองเมืองศรีมโหสถ ทรงมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก Read more… »